ENGLISHLAND

Monika Małek

 

 

Oferta szkoły jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z przygotowaniem do Matury oraz egzaminu FCE i TELC.

 

Nauka obejmuje kursy języka angielskiego dla dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy szóstej według obowiązującego systemu kształcenia oraz odpowiednio według zmieniającego się systemu do klasy ósmej szkoły podstawowej. Dla uczniów szkól podstawowych nauka obejmuje zajęcia ruchowe w formie zabaw, w której treści edukacyjne są niejako „przemycane”. Stopniowo przyzwyczajamy dzieci do używania na zajęciach języka angielskiego jako języka komunikacyjnego używanego w poleceniach przekazywanych przez lektora. W grupach starszych używanie języka do komunikacji staramy się wprowadzać od samego początku zajęć.

Zastrzegamy sobie modyfikację programu w zależności od poziomu grupy i postępów dzieci.

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.

 

Dla gimnazjalistów zajęcia prowadzone są dla uczniów od pierwszej do trzeciej klasy gimnazjum z przygotowaniem do wciąż obowiązującego egzaminu gimnazjalnego z języka na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Dla uczniów liceów i technikum kurs obejmuje przygotowanie do Matury podstawowej i rozszerzonej.

 

Oferta obejmuje także zajęcia indywidualne z uczniem według potrzeb dzieci. W ramach zajęć oferujemy pomoc w odrabianiu prac domowych, przygotowanie i powtórkę materiału z dzieckiem po dłuższej nieobecności oraz pomoc dla dzieci objętych indywidualnym nauczaniem w szkole.

 

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zajęcia będą odbywać się w placówkach, do których uczęszczają dzieci. Na początku roku do kursu należy doliczyć koszt podręczników. Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, która pobudza wyobraźnię i jest ważnym elementem wprowadzającym ćwiczenie inteligencji umiejętności wielorakich ( czyli kinetycznych, słuchowych, werbalnych, ruchowych). Dodatkowo nauka języka angielskiego będzie łączyć z cyfrową formą ćwiczeń oraz książki z możliwością korzystania z wersji podręcznika i ćwiczeń na trzech urządzeniach mobilnych. Uczniowie będą mogli wykorzystać wiele funkcji, które daje podręcznik i ćwiczenia w domu, w formie tradycyjnego podręcznika i wersji elektronicznej. Zapewniamy korzystanie z podręczników wydawnictwa, które obecnie jest najlepszym na rynku i wiodącym w nauczaniu języków w obcych.

 

Grupy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów będą liczyć od 8-12/ 8-10 osób.

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.

 

Dla uczniów liceów i technikum przygotowujących się do Matury przewidziane są grupy kilkuosobowe, według potrzeb zainteresowanych. Kurs przygotowawczy rozpoczyna się testem plasującym do poziomu podstawowego lub rozszerzonego. Przewidziana jest stała współpraca z rodzicami. W trakcie trwania kursu lektor będzie informował rodziców o postępach w nauce. Czas przygotowania do matury zależy od wyniku testu „ na wejściu”. Minimum jest to 2 lata. Miejsce zajęć będzie ustalone po wstępnej rekrutacji.

 

Kurs będzie obejmował zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut do poziomu podstawowego i rozszerzonego. Lektor jest do dyspozycji uczniów przez godzinę w tygodniu w formie konsultacji indywidualnych. Planowana jest współpraca z „native speakerem” do Matury rozszerzonej.

 

Cennik:

 

- szkoły podstawowe ( od 8 do 12 osób w grupie) 80 zł za miesiąc – zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min

- gimnazja ( od 8 do 10 osób w grupie) 100 zł za miesiąc -zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min

- licea i technikum- przygotowanie to matury podstawowej ( grupy kilkuosobowe) – 120 zł za miesiąc

- licea i technikum - przygotowanie to matury rozszerzonej ( grupy kilkuosobowe)- 160 zł za miesiąc

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia: Monika Małek, Elżbieta Szalach.

 

Zapraszamy na zajęcia 

 

 

Aktualności